Wysyłanie plików

Aby przesłać plik do Javelin, należy skorzystać z poniższej opcji przesyłania plików. Podanie adresu email pozwala na samodzielne pobranie plików z naszego serwera ftp, ponieważ podczas wysyłania katalog o nazwie adresu email jest tworzony automatycznie

Wprowadź poniżej Twój adres email.

Pobieranie plików

http://www.javelin.com/downloads/[LINK]

Aby pobrać pliki, należy podać maila, który został wpisany do powyższego formularza podczas wysyłania pliku. Po podaniu prawidłowego adresu email (ten, który odpowiada nazwie katalogu na serwerze ftp) ukaże się lista linków do plików na serwerze Javelin.

Przygotowanie prac do druku offsetowego

W przypadku druku offsetowego, pliki bezwzględnie powinny spełniać poniższe warunki:

- plik PDF compozyt,

- gdy w pracy występuje grafika, która kończy się równo z krawędzią strony (tzw. grafika na spad), należy dodać 3 mm spadu. Zaleca się również dodanie znaczników cięcia, w szczególności, gdy praca zapisana będzie w formacie, który nie określa obszaru strony ,

- rozdzielczość bitmap powinna zawierać się między 250 dpi a 350 dpi (rozdzielczość niższa niż 250 dpi może niekorzystnie wpłynąć na jakość drukowanych obiektów),

- nie powinno stosować się kolorów RGB (w przypadku dostarczenia pracy zawierającej kolory RGB, końcowy wydruk może być niezgodny z oczekiwaniami klienta),

- w przypadku kolorowego druku przy użyciu standardowej triady (CMYK) nie należy stosować innej palety kolorów niż CMYK(euroskala) lub greyscale - wszystkie kolory Pantone® powinny zostać przekonwertowane do CMYK,

- jeżeli praca będzie drukowana z użyciem kolorów Pantone®, odpowiednie obiekty wektorowe powinny być zdefiniowane jako kolory Pantone®, a bitmapy jako duotony lub tritony,

- w przypadku dokumentu wielostronicowego (typu książka, katalog itp.) kolejne strony dokumentu powinny być dostarczone w jednym pliku (np. PDF) jedna po drugiej. W przypadku bardziej złożonych dokumentów (np. gdy okładka ma w nietypowy sposób łamane skrzydełka lub gruby grzbiet) należy dostarczyć gotowe składki).