Broszury jako druk o niewielkiej formie, może być zarówno świetnym materiałem podstawowym, jak i uzupełnieniem oferty katalogowej. Najczęściej występują
w oprawie zeszytowej.