Przygotowanie prac do druku offsetowego

W przypadku druku offsetowego, pliki bezwzględnie powinny spełniać poniższe warunki:

– plik PDF compozyt,

– gdy w pracy występuje grafika, która kończy się równo z krawędzią strony (tzw. grafika na spad), należy dodać 3 mm spadu. Zaleca się również dodanie znaczników cięcia, w szczególności, gdy praca zapisana będzie w formacie, który nie określa obszaru strony ,

– rozdzielczość bitmap powinna zawierać się między 250 dpi a 350 dpi (rozdzielczość niższa niż 250 dpi może niekorzystnie wpłynąć na jakość drukowanych obiektów),

– nie powinno stosować się kolorów RGB (w przypadku dostarczenia pracy zawierającej kolory RGB, końcowy wydruk może być niezgodny z oczekiwaniami klienta),

– w przypadku kolorowego druku przy użyciu standardowej triady (CMYK) nie należy stosować innej palety kolorów niż CMYK(euroskala) lub greyscale – wszystkie kolory Pantone® powinny zostać przekonwertowane do CMYK,

– jeżeli praca będzie drukowana z użyciem kolorów Pantone®, odpowiednie obiekty wektorowe powinny być zdefiniowane jako kolory Pantone®, a bitmapy jako duotony lub tritony,

– w przypadku dokumentu wielostronicowego (typu książka, katalog itp.) kolejne strony dokumentu powinny być dostarczone w jednym pliku (np. PDF) jedna po drugiej. W przypadku bardziej złożonych dokumentów (np. gdy okładka ma w nietypowy sposób łamane skrzydełka lub gruby grzbiet) należy dostarczyć gotowe składki).