Instrukcja pobierania plików

  1. Aby pobrać pliki z serwera należy przejść do strony pobierania plików: http://www.javlin.com.pl/downloads oraz wprowadzić nazwę katalogu w postaci adresu email w takiej postaci, w jakiej został on podany podczas przesyłania plików.

2. Po podaniu poprawnego adresu email się lista linków do plików (do pobrania).